Ελληνικά (Greek)

Κατασκεύη Φράγματος

img_1196790368_813

Η κατασκευή του φράγματος στη Κλήρου ολοκληρώθηκε στα τέλη του μήνα Φεβράρη το 2007. Σκοπός του είναι να εξυπηρετήσει τους αγρότες της γύρο περιοχής. Το ολικό κόστος του φράγματος ανέρχεται στα 3.5 εκατομμύρια λίρες. Το ύψος του είναι 38 μέτρα και το πλάτος του 265 μέτρα.

 

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Δημοσκόπηση

Είσαι κάτοικος...