Ελληνικά (Greek)

Μυρόβλησαν οι εικόνες

2
Εκατοντάδες πιστών από όλη την Κύπρο έρχονται καθημερινά για προσκύνημα και προσευχή στο Βυζαντινό Μοναστήρι της Παναγίας του Λάγνη μετά που εμφανίστηκε το θαυμαστό γεγονός της μυροβλήσεως των εικόνων

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Δημοσκόπηση

Είσαι κάτοικος...