Ελληνικά (Greek)

Εργασίες καθαριότητας της κοινότητας

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου ζητά προσφορές για τις εργασίες καθαριότητας της κοινότητας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους 6 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού από το γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κλήρου.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας μέχρι την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 πμ.

Δημοσκόπηση

Είσαι κάτοικος...